رفتن به مطلب
انجمن تخصصی طب اسلامی

روش مصرف داروها

روش مصرف داروها

گشتن در میان سوال ها

سوال پرطرفداری برای نمایش هم اکنون وجود ندارد

 1. سرمه

  پرسیده شده توسط ریحان

  0 رای
  0 پاسخ
 2. روغن سداب

  پرسیده شده توسط فاطمه زهرا

  0 رای
  0 پاسخ
 3. مرکب هفت

  پرسیده شده توسط anil

  0 رای
  0 پاسخ
 4. داروي ثفا

  پرسیده شده توسط ياهو

  0 رای
  1 پاسخ
 5. بنفشه

  پرسیده شده توسط وحی

  0 رای
  0 پاسخ

128 سوال در این انجمن قرار دارد

 1. سرمه

  0 رای
  0 پاسخ
 2. روغن سداب

  0 رای
  0 پاسخ
 3. مرکب هفت

  0 رای
  0 پاسخ
 4. داروي ثفا

  0 رای
  1 پاسخ
 5. استفاده از هاضوم

  0 رای
  1 پاسخ
 6. بنفشه

  0 رای
  0 پاسخ
 7. داروی امام کاظم

  1 رای
  1 پاسخ
 8. 0 رای
  0 پاسخ
 9. 0 رای
  13 پاسخ
 10. روش و مقدار مصرف داروی جامع رضوی

  0 رای
  4 پاسخ
 11. روش خوردن سویق

  0 رای
  0 پاسخ
 12. 0 رای
  1 پاسخ
 13. 0 رای
  0 پاسخ
 14. سنا مکی

  0 رای
  7 پاسخ
 15. 0 رای
  0 پاسخ
 16. روش مصرف داروی هوش؟

  0 رای
  1 پاسخ
 17. 0 رای
  3 پاسخ
 18. زنیان و گردو

  0 رای
  1 پاسخ
 19. سویق-کودک

  0 رای
  1 پاسخ
 20. قطره مرزنجوش جامع

  1 رای
  3 پاسخ
 21. سودابر

  0 رای
  2 پاسخ
 22. 0 رای
  0 پاسخ
 23. داروی صرع

  0 رای
  6 پاسخ
 24. سنگ کلیه

  0 رای
  2 پاسخ
 25. صاف کننده خون

  0 رای
  10 پاسخ
×