رفتن به مطلب
انجمن تخصصی طب اسلامی

روش مصرف داروها

روش مصرف داروها

گشتن در میان سوال ها

سوال پرطرفداری برای نمایش هم اکنون وجود ندارد

 1. جدید

  پرسیده شده توسط ssboshra

  0 رای
  0 پاسخ
 2. 0 رای
  0 پاسخ
 3. 0 رای
  1 پاسخ
 4. 0 رای
  1 پاسخ
 5. ضعف عصب شنوایی گوش

  پرسیده شده توسط آرزو

  0 رای
  1 پاسخ

135 سوال در این انجمن قرار دارد

 1. جدید

  0 رای
  0 پاسخ
 2. 0 رای
  1 پاسخ
 3. داروی مفاصل

  0 رای
  0 پاسخ
 4. روش خوردن سویق

  0 رای
  1 پاسخ
 5. ضعف عصب شنوایی گوش

  0 رای
  1 پاسخ
 6. 0 رای
  1 پاسخ
 7. قطره مرزنجوش جامع

  1 رای
  4 پاسخ
 8. مصرف خولنجان

  0 رای
  0 پاسخ
 9. سرمه

  0 رای
  0 پاسخ
 10. روغن سداب

  0 رای
  0 پاسخ
 11. مرکب هفت

  0 رای
  0 پاسخ
 12. داروي ثفا

  0 رای
  1 پاسخ
 13. استفاده از هاضوم

  0 رای
  1 پاسخ
 14. بنفشه

  0 رای
  0 پاسخ
 15. داروی امام کاظم

  1 رای
  1 پاسخ
 16. 0 رای
  0 پاسخ
 17. 0 رای
  13 پاسخ
 18. روش و مقدار مصرف داروی جامع رضوی

  0 رای
  4 پاسخ
 19. 0 رای
  1 پاسخ
 20. 0 رای
  0 پاسخ
 21. سنا مکی

  0 رای
  7 پاسخ
 22. 0 رای
  0 پاسخ
 23. روش مصرف داروی هوش؟

  0 رای
  1 پاسخ
 24. 0 رای
  3 پاسخ
 25. زنیان و گردو

  0 رای
  1 پاسخ
×