رفتن به مطلب
انجمن تخصصی طب اسلامی

سوالات فنی پیرامون انجمن

سوالات فنی پیرامون انجمن

گشتن در میان سوال ها

سوال پرطرفداری برای نمایش هم اکنون وجود ندارد

 1. 0 رای
  0 پاسخ
 2. کیست

  پرسیده شده توسط مری

  0 رای
  1 پاسخ
 3. 0 رای
  1 پاسخ
 4. 0 رای
  0 پاسخ
 5. ورم دست

  پرسیده شده توسط چشمه

  0 رای
  0 پاسخ

23 سوال در این انجمن قرار دارد

 1. کیست

  0 رای
  1 پاسخ
 2. 0 رای
  0 پاسخ
 3. دنبال کردن مطلب

  0 رای
  1 پاسخ
 4. سرماخوردگی

  0 رای
  0 پاسخ
 5. ورم دست

  0 رای
  0 پاسخ
 6. عصبانیت

  0 رای
  0 پاسخ
 7. 0 رای
  0 پاسخ
 8. ناباروری

  0 رای
  0 پاسخ
 9. روغن رازیانه

  0 رای
  1 پاسخ
 10. 0 رای
  2 پاسخ
 11. 1 رای
  2 پاسخ
 12. سردی سر - اعصاب

  1 رای
  1 پاسخ
 13. جستجو

  0 رای
  1 پاسخ
 14. بیماری

  0 رای
  1 پاسخ
 15. بیماری مرگ

  0 رای
  2 پاسخ
 16. گوارش کیسه صفرا

  0 رای
  1 پاسخ
 17. آهن وبیماری

  0 رای
  1 پاسخ
 18. 0 رای
  0 پاسخ
 19. 0 رای
  0 پاسخ
 20. گرمی کف دست

  0 رای
  1 پاسخ
 21. سوأل فنی

  1 رای
  7 پاسخ
 22. پیگیری دارو های ویزیت شده

  0 رای
  5 پاسخ
 23. سوأل

  0 رای
  1 پاسخ
×