رفتن به مطلب
انجمن تخصصی طب اسلامی

سوالات فنی پیرامون انجمن

سوالات فنی پیرامون انجمن

گشتن در میان سوال ها

سوال پرطرفداری برای نمایش هم اکنون وجود ندارد

 1. 0 رای
  0 پاسخ
 2. 0 رای
  1 پاسخ
 3. 0 رای
  0 پاسخ
 4. ورم دست

  پرسیده شده توسط چشمه

  0 رای
  0 پاسخ
 5. 0 رای
  0 پاسخ

27 سوال در این انجمن قرار دارد

 1. 0 رای
  0 پاسخ
 2. دنبال کردن مطلب

  0 رای
  1 پاسخ
 3. 0 رای
  0 پاسخ
 4. ورم دست

  0 رای
  0 پاسخ
 5. عصبانیت

  0 رای
  0 پاسخ
 6. 0 رای
  0 پاسخ
 7. ناباروری

  0 رای
  0 پاسخ
 8. روغن رازیانه

  0 رای
  1 پاسخ
 9. 0 رای
  2 پاسخ
 10. 1 رای
  2 پاسخ
 11. سردی سر - اعصاب

  1 رای
  1 پاسخ
 12. جستجو

  0 رای
  1 پاسخ
 13. بیماری

  0 رای
  1 پاسخ
 14. بیماری مرگ

  0 رای
  2 پاسخ
 15. گوارش کیسه صفرا

  0 رای
  1 پاسخ
 16. آهن وبیماری

  0 رای
  1 پاسخ
 17. 0 رای
  0 پاسخ
 18. 0 رای
  0 پاسخ
 19. گرمی کف دست

  0 رای
  1 پاسخ
 20. سوأل فنی

  1 رای
  7 پاسخ
 21. پیگیری دارو های ویزیت شده

  0 رای
  5 پاسخ
 22. سوأل

  0 رای
  1 پاسخ
×