رفتن به مطلب
انجمن تخصصی طب اسلامی

مغز و اعصاب و روان

مغز و اعصاب و روان

گشتن در میان سوال ها

سوال پرطرفداری برای نمایش هم اکنون وجود ندارد

 1. نوروپاتی

  پرسیده شده توسط Mojtab hosseini8695

  0 رای
  0 پاسخ
 2. fourm

  پرسیده شده توسط MAHDY2

  0 رای
  1 پاسخ
 3. fourm

  پرسیده شده توسط moniii

  0 رای
  0 پاسخ
 4. FORUM

  پرسیده شده توسط narges11

  0 رای
  0 پاسخ
 5. fourm

  پرسیده شده توسط minam

  0 رای
  1 پاسخ

189 سوال در این انجمن قرار دارد

 1. بيان تجربيات

  3 رای
  31 پاسخ
 2. 0 رای
  1 پاسخ
 3. جن و شیطان

  2 رای
  20 پاسخ
 4. 0 رای
  2 پاسخ
 5. fourm

  0 رای
  1 پاسخ
 6. 0 رای
  1 پاسخ
 7. نوروپاتی

  0 رای
  0 پاسخ
 8. fourm

  0 رای
  0 پاسخ
 9. FORUM

  0 رای
  0 پاسخ
 10. fourm

  0 رای
  1 پاسخ
 11. 0 رای
  1 پاسخ
 12. سیاهی رفتن چشم ها

  0 رای
  0 پاسخ
 13. شیزوفرنی

  0 رای
  0 پاسخ
 14. لكنت زبان

  0 رای
  0 پاسخ
 15. بیماری ocd ,وسواس فکری

  0 رای
  1 پاسخ
 16. مریضی مغز

  0 رای
  0 پاسخ
 17. کشف نکردن این بیماری

  0 رای
  0 پاسخ
 18. غلبه بلغم

  0 رای
  0 پاسخ
 19. داروی عقل

  0 رای
  0 پاسخ
 20. مرض اعصاب

  0 رای
  0 پاسخ
 21. 0 رای
  0 پاسخ
 22. فلجی و شلی بدن کودک

  0 رای
  0 پاسخ
 23. حرز

  0 رای
  0 پاسخ
 24. استرس

  0 رای
  0 پاسخ
 25. لرزش دست ها

  0 رای
  0 پاسخ
×